Przybliżając koncepcję treningu funkcjonalnego wg.FMS, w kolejnych zwiastunach przedstawione zostana zasady treningu funkcjonalnego wg. koncepcji FMS.

1 zasada : "Oddziel powodujące ból i dysfunkcyjne wzorce ruchowe tam gdzie jest to możliwe aby mieć perspektywę i hierarchie działania".

Zasada ta odnosi się do potrzeby identyfikacji wzorców powodujących ból, tak aby w pierwszej kolejności skierować działania fizjoterapeutyczne i medyczne na struktury, które są źródłem bólu a następnie podejmować działania korygujące tego wzorca. Jednocześnie zasada ta zwraca uwagę na perspektywę i identyfikację związku skutku i przyczyny źródła bólu w wzorcach dysfunkcyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o koncepcji FMS zapisz się na najbliższe szkolenie FMS.