Kontynuując przedstawienie koncepcji treningu funkcjonalnego wg.FMS, kolejna zasada treningu funkcjonalnego wg. koncepcji FMS:

2 zasada : "Punktem wyjścia w nauczaniu motorycznym są powtarzalne fundamentalne wzorce ruchowe".

Wszyscy profesjonaliści (trenerzy, fizjoterapeuci, instruktorzy) zajmujący się edukacją i reedukacją ruchową, muszą zaadaptować wspólną filozofię nauczania ruchowego. Tą wspólną filozofią jest baza podstawowych wzorców ruchowych. Fundamentalne wzorce ruchowe możemy ocenić wykorzystując narzędzie jakim jest ocena FMS. Ustalając hierarchię wzorców i identyfkując wzorce dysfunkcyjne, mamy możliwość wyznaczyć te, które należy skorygować.  

Aby dowiedzieć się więcej o koncepcji FMS zapraszamy na najbliższe szkolenie FMS, które odbędzie się 15-16 czerwca w Warszawie.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź w zakładkę szkolenia.