Kontynuując przedstawienie koncepcji treningu funkcjonalnego wg.FMS, kolejna zasada treningu funkcjonalnego wg. koncepcji FMS:

3 zasada : "Biomechaniczna i fizjologiczna ocena nie dostarcza kompletnej informacji na temat oceny ryzyka urazu i zrozumienia fundamentalnych wzorców ruchowych".

Aktualna wiedza z zakresu biomechaniki i fizjologii przekracza nasze zrozumienie procesów związanych z kontrola nerwowo-mięśniową i nauczaniem motorycznym. Często profesjonaliści zajmujący sie ruchem starają się rozwiązywać problemy układu ruchu treningiem, bez zwracania uwagi na właściwą sekwencję działań. Jednym z najważniejszych działań jest identyfikacja najsłabszych ogniw łańucha kinematycznego. Jeśli przeprowadzona na początku procesu ocena dotyczy tylko elementów biomechanicznych i aspektów fizjologicznych, może ona rzutować na postrzeganie przyczyn dysfunkcji w układzie ruchu. Dlatego tak ważna jest identyfikacja poprawności fundamentalnych wzorców ruchowych. 

Aby dowiedzieć się więcej o koncepcji FMS zapraszamy na najbliższe szkolenie FMS, aktualny kalendarz szkoleń znajdziesz w zakładce szkolenia.