Szkolenie „FMS Zaawansowane korekcje” przeznaczone jest dla osób które uczestniczyły w szkoleniu „Ocena funkcjonalna FMS” i praktykują ocenę FMS oraz schematy korygujące wg. koncepcji FMS. Celem szkolenia jest rozwinięcie technik korygujących na podstawie oceny FMS oraz przedstawienie rozwinięcia oceny FMS, która  pozwala wskazać na przyczyny dysfunkcji w układzie ruchu.

Szkolenie łączy przedstawienie aspektów teoretycznych z ćwiczeniami korekcyjnymi, budowaniem planu działań korygujących na wszystkich etapach postępowania korekcyjnego. W trakcie szkolenia rozwijane i przedstawiane są szczegółowe techniki ćwiczeń stosowane w działaniach korygujących.

Koncepcja doboru ćwiczeń korygujących jest w pewnym sensie „sztuką” w której trener/terapeuta na podstawie reakcji klienta/pacjenta stosownie wybiera progresje wg znanych zasad doboru ćwiczeń korekcyjnych. „Sztuka” ta jednak ma swoje podstawy i założenia, ich znajomość pozwala w krótkim czasie skutecznie poprawiać fundamentalne wzorce ruchowe.

W trakcie szkolenia analizując wybrane przypadki, uczestnicy doskonalą umiejętność budowania optymalnego planu działań korygujących indywidualnie dobranego do klienta/pacjenta. Omawianie planów postepowania korekcyjnego w oparciu o realne przypadki, pozwala uczestnikom nabrać pewności i utrwala zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia „FMS Zaawansowane korekcje” poruszane i rozwijane są m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady treningu funkcjonalnego wg. FMS
  • różnica pomiędzy treningiem korekcyjnym a treningiem motorycznym
  • koncentrowanie działań na „słabym ogniwie” łańcucha kinematycznego
  • eliminowanie elementów negatywnych w treningu klienta/pacjenta
  • optymalny dobór bodźca korekcyjnego i treningowego
  • jak zintegrować trening motoryczny z działaniami korekcyjnymi

Podczas szkolenia „FMS Zaawansowane korekcje” szczegółowo rozwijany jest schemat postępowania korekcyjnego znany uczestnikom szkolenia „Ocena FMS”, który wzbogacany jest o dodatkowe techniki jakie można wykorzystać w budowaniu optymalnego planu postępowania korekcyjnego.

Prowadzący:

Remigiusz Rzepka – autoryzowany instruktor FMS w Polsce

Formuła szkolenia:

Kurs praktyczny połączony z prezentacją multimedialną

Koszt szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe.