W związku z zapytaniami dotyczącymi kroków które należy wykonać aby zostać certyfikowanym Ekspertem FMS, poniżej opisujemy jak nim zostać.

1 krok to uczestnictwo w autoryzownym szkoleniu FMS, opłata za udział w autoryzowanym szkoleniu zawiera koszt egzaminu na certyfikowanego Eksperta FMS 

2 krok to zdanie egzaminu on-line z zakresu wiedzy nabytej podczas autoryzowanego szkolenia FMS. Egzamin jest dostepny w języku polskim. Szczegóły dotyczące egzaminu (zakres, formuła) przedstawiane sa podczas autoryzowanego szkolenia. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Eksperta FMS w formie elektronicznej. 

Po zdaniu egzaminu istnieje możliwość stworzenia własnego profilu Eksperta na stronie www.functionalmovement.com

Istnieje również możliwość uczestnictwa w kursie FMS w formie kursu on-line w j.angielskim. Jednakże, ze względu na praktyczny charakter wiedzy zarówno oceny jak i ćwiczeń korekcyjnych polecamy udział w szkoleniu gdzie na żywo można zapoznać się z filozofią oceny i reedukacji wzorców ruchowych wg FMS.