"Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym"

 

Szkolenie „"Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym" to praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego i sportowego oparte o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.  Trening funkcjonalny oparty jest na ocenie FMS - jakościowej ocenie wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na ekonomię czynności dnia codziennego, aktywności ruchowej na poziomie rekreacyjnym czy też wyczynowym.

W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia związane z planowaniem i realizacją treningu funkcjonalnego na przykładzie wybranych dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych. Zajęcia mają formę praktyczną i wzbogacone są aspektami teorii z zakresu treningu sportowego.

 

Formuła szkolenia: moduł obejmuje 18 godzin realizowanych w ciągu 2 dni. Zalecane jest (nie obowiązkowe) aby uczestnik moduły 2 odbył kurs podstawowy (FMS 1).

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • praktyczne aspekty kształtowania oraz przedstawienie ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację wybranych zdolności motorycznych w koncepcji treningu funkcjonalnego,
  • kształtowanie stabilności tułowia dla potrzeb treningu motorycznego,
  • planowanie kontynuacji ćwiczeń motorycznych w oparciu o progresje kształtowania zdolności motorycznych,
  • specyfika prowadzenie treningu funkcjonalnego  motorycznego w zależności od kształtowania motorycznego w danej dyscyplinie – analiza wymagań dyscypliny sportowej,
  • ocena funkcjonalna na przykładzie sportowców i planowanie programu usprawniana – zajęcia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia:

Fizjoterapeuci, instruktorzy, trenerzy odnowy biologicznej, trenerzy przygotowania motorycznego.

Pobierz pliki