Ocena i trening funkcjonalny wg koncepcji FMS

 

Co to jest FMS?

Szkolenie FMS to praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego oparte o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.

W jaki sposób wykorzystuje się FMS w rehabilitacji i sporcie?

FMS to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.

Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia dla pacjenta/sportowca.

Korzyści płynące z FMS

FMS upraszcza koncepcję oceny ruchu i jego wpływu na nasze ciało.

Komunikacja – FMS wykorzystuje prosty język, przystępny dla pacjenta/sportowca, jednocześnie stwarzając wspólną platform do komunikacji dla lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów nadzorujących postęp u swoich podopiecznych.

Ocena – bateria testów FMS łatwo identyfikuje asymetrie, ograniczenia ruchowe, upraszczając testowania I analizę stanu pacjenta/sportowca

Standaryzacja - FMS tworzy funkcjonalną bazę wyjściową do łatwej identyfikacji progresji i aktualnego stanu zawodnika

Bezpieczeństwo - FMS szybko identyfikuje dysfunkcyjne wzorce ruchowe, na których należy skupić działania korygujące.  Ponadto wskazuje na „gotowość” zawodnika do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych.

Działania korygujące - FMS może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMS, ułatwia dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta/sportowca.

 

Prowadzący:

Remigiusz Rzepka

 

Formuła szkolenia: kurs praktyczny połączony z prezentacją multimedialną

 

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,

 

Poruszane zagadnienia w trakcie szkolenia:

  • znaczenie funkcjonalnej i obiektywnej oceny pacjenta/sportowca dla potrzeb planowania treningu funkcjonalnego
  • założenia funkcjonalnej oceny motorycznej FMS
  • szczegółowe testy funkcjonalnej oceny motorycznej FMS i ich interpretacja – założenia teoretyczne i praktyczne (pokaz i ocena między uczestnikami)
  • ocena funkcjonalna oraz identyfikacja tzw. słabych ogniw łańcucha kinematycznego - interpretacja oraz aplikacje dla działań praktycznych
  • planowanie i tworzenie programów ćwiczeń korekcyjnych ukierunkowanych na reedukację motoryczną
  • sekwencja działań ukierunkowanych na korekcję zaburzonych wzorców ruchowych
  • przykładowe plany programów korygujących opartych o reaktywny trening motoryczny – zajęcia praktyczne

 

Uczestnicy szkolenia:

Trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, trenerzy odnowy biologicznej, trenerzy przygotowania motorycznego.